Ha!art nr 50 - Konceptualny. Wołanie o teksty (Przedłużony deadline!)

To jest zaproszenie do numeru konceptualnego magazynu „Ha!art”. Zaproszenie to rodzaj tekstu użytkowego wysyłanego z różnych okazji. Mogą to być uroczystości zarówno oficjalne (np. wręczenie nagród, otwarcie wystawy), jak i prywatne (np. urodziny, imieniny, zawarcie związku małżeńskiego itp.).

UWAGA! PRZEDŁUŻONY DEADLINE, PATRZ NIŻEJ!

Celem niniejszego zaproszenia jest poinformowanie potencjalnych autorów o naborze tekstów do numeru konceptualnego „Ha!artu”. „Ha!art” to postdyscyplinarny magazyn poświęcony szeroko rozumianej nowej kulturze. Rozpoczął działalność w 1999 roku w Krakowie jako pismo studenckie. Magazyn to typ czasopisma. Czasopismo to wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość; zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę. Czasopismo „Ha!art” nie jest pismem punktowanym, lecz literackim, więc za teksty teoretyczne nie zostaną przyznane punkty. Teksty teoretyczne mogą być konceptualne, teksty literackie powinny być konceptualne. Tekst to wypowiedź stanowiąca zamkniętą całość z punktu widzenia treści, często utrwalona graficznie.

Każdy, kto zobaczy takie zaproszenie, jest potencjalnym autorem. Autor to osoba, która stworzyła dzieło (utwór w rozumieniu prawa autorskiego). W znaczeniu potocznym – twórca dzieła pisanego. Aby z potencjalnego autora stać się autorem publikowanym w numerze, należy wysłać propozycję utworu lub tekstu teoretycznego na adres poczta.literacka@ha.art.pl ze słowami Numer konceptualny w tytule wiadomości. Redaktorzy odbędą spotkanie redakcyjne, w trakcie którego zdecydują, które teksty zostaną włączone do numeru, a następnie skontaktują się z autorami, by zamówić teksty. Redaktor to osoba dokonująca redakcji tekstu (książki, artykułów w czasopismach, encyklopediach i stronach WWW), często mająca znaczny wpływ na ostateczną postać publikacji, a czasami decydująca też o tym, czy daną publikację odrzucić, czy przyjąć do druku. W czasopismach i encyklopediach redaktorzy pracują zwykle w zespołach, tworząc tzw. rady redakcyjne, które decydują wspólnie o ostatecznym kształcie tych wydawnictw. Redaktorami niniejszego numeru są Aleksandra Małecka, Mikołaj Spodaryk i Piotr Marecki.

Redaktorów interesuje w szczególności odkrycie współczesnych polskich pisarzy tworzących w duchu młodego konceptualizmu. Odkryć to inaczej ujawnić coś, co dotąd było nieznane, dowiedzieć się czegoś, o czym dotąd nikt nie wiedział, poznać coś, natrafić na coś.

• • •

Termin nadsyłania propozycji to 20 lipca 2015 r. Propozycja to coś zaproponowanego, przedstawionego jako projekt, oferta. Bywa nie do odrzucenia.

• • •

#Conceptualism #Konceptualizm #Idea&Concept #UncreativeWriting #PisanieNiekreatywne #UnoriginalGenius #Materiality #Materialność #Textuality #Tekstualność #NewMedia #OldMedia #Processuality #Procesualność

• • •

Przydatne linki:

Projekt Petronela Sztela      Realizacja realis

Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w naszej polityce prywatności.

Zgadzam się na użycie plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information