Spis treści

Sny Marii Dunin. Palimpset. »

Pałuba. Studium biograficzne.

I. Miejscowość »

II. Pierwsze załamanie unii »

III. Intruz »

IV. Anglelika »

V. Próba w głąb »

VI. Ola »

VII. Nowa próba w głąb »

VIII. Naturam expellas furca »

IX. O punktach wstydliwych i o garderobie duszy (kontrabandzie) »

X. Temen usque recurret? »

XI. pierwiastek pałubiczny »

XII. Tenże pierwiastek z wizytą u Gasztolda »

XIII. Dalsze fluktacje »

XIV. Architektura »

XV. Gwiazda podziemia »

XVI. Próba próby »

XVII. Komedia triumfalna »

XVIII. Zrobienie fazy »

XIX. Trio autora »

XX. Pałuba »

XXI. Ostatnia wieżyczka nonsensu »

Uwagi do „Pałuby” »

Wyjaśnienie „Snów Marii Dunin” i ich związek z „Pałubą” »

Szaniec „Pałuby” »